Sempozyum Konuları

Sempozyumda Bildiri Kabul Edilecek Alanlar 

 • Bilgi İşlemsel Düşünme ve Algoritma
 • Blockchain ve Eğitim Teknolojisi
 • Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri ve Okuryazarlık
 • Çevrimiçi Öğrenme Ortamları ve Kalite Göstergeleri
 • Çoklu Ortam Tasarımı
 • Dijital Güvenlik
 • Dijital Öyküleme
 • Disiplinlerarası Öğretim Teknolojileri Uygulamaları
 • Eğitimde Robotik Uygulamalar
 • Eğitsel Nörobilim
 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
 • Kodlama Öğretimi
 • Mobil Öğrenme
 • Oyun ve Eğitim
 • Öğrenme Yönetim Sistemleri
 • Öğretim Tasarımı
 • Öğretmen Eğitimi
 • Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı
 • Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • Sosyal Ağlar
 • STEM
 • Teknoloji Eğitimi Politikaları
 • Teknoloji Entegrasyonu
 • Teknolojinin Olumsuz Etkileri (Siber Zorbalık, Nomofobi, Bağımlılılık vb.)
 • Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları
 • Uzaktan Eğitim
 • Veri Madenciliği
 • Yapay Zeka Uygulamaları
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Diğer Alanlar