Paneller

Panel 1

Konu: Düşünme ve Teknoloji İlişkisi Üzerine…
Oturum başkanı: Prof. Dr. Hafize Keser, Ankara Üniversitesi
Panelistler: Prof. Dr. Deniz Deryakulu, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Feza Orhan, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mukaddes Erdem, Hacettepe Üniversitesi

Panel 2

Konu: Yapay Zekanın Eğitime Yansımaları
Oturum başkanı: Prof. Dr. Hafize Keser, Ankara Üniversitesi
Panelistler: Prof. Dr. Hakan Tüzün, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Karal, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Hacettepe Üniversitesi