Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah Kuzu, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın Okçu
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz Deryakulu, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru Kılıç Çakmak, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Eralp Altun, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Feza Orhan, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hafize Keser, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC
Prof. Dr. Hasan Karal, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyesi, KKTC
Prof. Dr. İsmail İpek, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mukaddes Erdem, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Murat İnceoğlu, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Rauf Yıldız, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Salih Uşun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Servet Bayram, Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Soner Yıldırım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Yalın Kılıç Türel, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Atatürk Üniversitesi