Çalıştaylar

Bilgi İşlemsel Düşünme Çalıştayı

Çalıştay İsmi: Bilgi İşlemsel Düşünme Çalıştayı

Çalıştay Liderleri: Prof. Dr. Mukaddes Erdem, Hacettepe Üniversitesi; Zehra Sayın, TC MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Çalıştay İçeriği: Çalıştay, bilgi işlemsel düşünme üzerine kısa bir tartışmanın ardından, bilgisayarsız ve bilgisayarlı etkinliklerin gerçekleştirileceği bir çalışma biçiminde düşünülmektedir. Çalıştay, toplam 3 saat sürecek ve iki bölümden oluşacaktır. İlk bölümde bilgisayarsız etkinliklere yer verilecek ve 30 kişiyle yürütülecektir. İkinci bölümde ise bilgisayarlı etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Katılımcı Sayısı: İlk bölüm için 30 kişi, ikinci bölüm için 15 kişi

Süre: Toplam 180 dk.

Çalıştaya katılım öncesi yapılması gerekenler: 15 kişiyle yürütülmesi planlanan ikinci bölüme katılmayı arzu edenlerin bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir.

Not: icits2020@balikesir.edu.tr adresine mail atarak ya da kayıt masasından çalıştay kaydı yapılabilmektedir.

Eğitimde Veri Bilimi Uygulamaları

Çalıştay İsmi: Eğitimde Veri Bilimi Uygulamaları

Çalıştay Lideri: Dr. Caner Börekçi, TC MEB Balıkesir/Karesi-Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi

Çalıştay İçeriği: Çalıştayda katılımcılar; verilerden değer elde etmek üzere bilimsel yöntemleri, süreçleri, algoritmaları ve sistemleri kullanan disiplinler arası bilimsel bir yaklaşım olan veri biliminin eğitsel süreçlerde kullanımı öğrenecekler ve örnek veri kümeleri üzerinden uygulamalar yapacaklardır.

Katılımcı Sayısı: 20 kişi

Süre: 80 dk.

Çalıştaya katılım öncesi yapılması gerekenler: Her katılımcı kendi kişisel bilgisayarını çalıştaya getirmeli ve çalıştay sürecinde kullanılacak Orange Programını https://orange.biolab.si/download/ adresinden bilgisayarına kurarak katılmalıdır.

Not: icits2020@balikesir.edu.tr adresine mail atarak ya da kayıt masasından çalıştay kaydı yapılabilmektedir.

Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi

Çalıştay ismi: Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi

Çalıştay Lideri: Dr. Yunus Emre Avcu, TC MEB Balıkesir/Karesi-Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi

Çalıştay İçeriği: Bu atölyede katılımcılar, insan odaklı bir yaratıcı problem çözme yaklaşımı olan tasarım odaklı düşünme [TOD] sürecini ve bu sürecin yapılandırılmamış problemlerin çözümünde nasıl kullanılabileceğini öğreneceklerdir. TOD sürecinin prototipleme aşamasında farklı programlama pedagojileri (blok-tabanlı, metin-tabanlı, fiziksel-programlama) kullanılacak, ayrıca programlama öğretimi süreçlerinde TOD kullanılarak geliştirilen örnek projeler katılımcılarla paylaşılacaktır. Katılımcılar gruplar halinde TOD sürecini deneyimleyerek yaratıcı ürünler geliştireceklerdir.

Süre: 80 dk.

Katılımcı Sayısı: 25 kişi (5’er kişilik 5 grup)

Çalıştaya katılım öncesi yapılması gerekenler: Her bir gruba ait bir dizüstü bilgisayar bulunmalıdır. Fiziksel programlama araçları atölye lideri tarafından sağlanacaktır. Her bir gruba ait bilgisayarda Python, Arduino IDE ve Lego Mindstorm Ev3-Teacher Edition yazılımları yüklü olmalı, Scratch ve App Inventor için üyelik alınmalıdır.

Not: icits2020@balikesir.edu.tr adresine mail atarak ya da kayıt masasından çalıştay kaydı yapılabilmektedir.

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) [VR] Atölyesi

Çalıştay ismi: Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) [VR] Atölyesi

Çalıştay Lideri: Arif Vatansever, TC MEB Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Çalıştay İçeriği: Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) [VR] bilgisayar kaynaklı veriler yardımıyla sanal bir ortamda yaratılmış, kullanılan donanımlar sayesinde görsel, işitsel ve hatta dokunsal olarak desteklenerek kullanıcıya yapay bir gerçeklik sunan, etkileşimli bir deneyim türüdür. Yaratılan bu sanal algısal ortam gerçek dünyaya birebir benzeyebildiği gibi fantastik ve fiziksel gerçeklikten uzak deneyimler de içerebilmektedir. Günümüzdeki VR teknolojileri genellikle sanal gerçeklik gözlükleri veya çoklu ortam yansıtma sistemleri ile birlikte hareketli zemin sistemleri, titreşim taklit edebilen aygıtlar gibi kullanıcının fiziksel varlığının sanal ortamda olduğu algısını oluşturmaya çalışan sistemlerle eş zamanlı olarak kullanılabilmektedir. Bu atölyede, bu sistemleri yakından tanıyarak, Unity 3D Motoru kullanılarak uygulamalar yapacak ve bu uygulamaları deneyimleme şansını elde edeceksiniz.

Süre: 80 dk.

Katılımcı Sayısı: 20 kişi

Çalıştaya katılım öncesi yapılması gerekenler: Her katılımcı kendi kişisel bilgisayarını getirmeli, bilgisayarlara Unity Store’dan Unity programı kurulmuş olması, Asset Store’dan SteamVR Plugin’in yüklü olması gerekmektedir.

Not: icits2020@balikesir.edu.tr adresine mail atarak ya da kayıt masasından çalıştay kaydı yapılabilmektedir.

Açık Kaynak Araçlar ile Eğitim İçeriği Hazırlama

Çalıştay ismi: Açık Kaynak Araçlar ile Eğitim İçeriği Hazırlama

Çalıştay Liderleri: Veli Akçakaya, DRUPART Tasarım Geliştirme Danışmanlık Eğitim; Seyfettin Kahveci, DRUPART Tasarım Geliştirme Danışmanlık Eğitim

Çalıştay İçeriği: Çalıştayda katılımcılar, kolay kullanıma sahip araçlarla profesyonel içerikler üretmemizi sağlayan ücretsiz 40’tan fazla araçtan oluşan H5P projesi ile eğitim içerikleri oluşturacaklardır.  Eğitim içerikleri tüm katılımcılar tarafından oluşturulduktan sonra örnek olarak açık kaynak kodlu eğitim yönetim platformu Opigno üzerinden eğitim içeriğine dahil edilecektir.

Katılımcı Sayısı: 20 kişi

Süre: 80 dk.

Çalıştaya katılım öncesi yapılması gerekenler: Her katılımcı kendi kişisel bilgisayarını getirmeli ve bilgisayarlar İnternet erişimine sahip olmalıdır.

Not: icits2020@balikesir.edu.tr adresine mail atarak ya da kayıt masasından çalıştay kaydı yapılabilmektedir.