Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdullah Kuzu, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Naci Çoklar, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Arif Altun, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Asaf Varol, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Aslan Gülcü, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın Okçu
Prof. Dr. Aysan Şentürk, Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Bünyamin Atıcı, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Cem Çuhadar, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz Deryakulu, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru Kılıç Çakmak, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Eralp Altun, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan Akpınar, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan Tekinarslan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Erman Yükseltürk, Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Ersun İşçioğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC
Prof. Dr. Ertuğrul Usta, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Feza Orhan, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Fezile Özdamlı, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC
Prof. Dr. Hafize Keser, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Tüzün, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC
Prof. Dr. Halil Yurdugül, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Karal, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Çalışkan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyesi, KKTC
Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail İpek, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Salahlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Melik Bülbül, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Prof. Dr. Meltem Huri Baturay, Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Mukaddes Erdem, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Kayri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Paşa Uysal, Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Murat İnceoğlu, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Mübin Kıyıcı, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Nadire Çavuş, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC
Prof. Dr. Nesrin Özdener Dönmez, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin Şimşek, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Olgun Adem Kaya, İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Ozan Şenkal, Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Delialioğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Özgen Korkmaz, Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Petek Aşkar
Prof. Dr. Rauf Yıldız, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Salih Uşun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk Hünerli, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Prof. Dr. Selçuk Karaman, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk Özdemir, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Serçin Karataş, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Serkan Şendağ, Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Servet Bayram, Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Soner Yıldırım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Tolga Güyer, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Tufan Adıgüzel, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Ülkü Köymen
Prof. Dr. Ünal Çakıroğlu, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Yalın Kılıç Türel, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin Koçak Usluel, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Zahide Yıldırım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Adem Uzun, Bursa Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Ağah Tuğrul Korucu, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Oğuz Aktürk, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Tekin, Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Alaattin Parlakkılıç, Ufuk Üniversitesi
Doç. Dr. Alev Özkök, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Keleş, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Doç. Dr. Aslıhan Kocaman Karoğlu, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Aslıhan Saban, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Aslıhan Tüfekçi, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ayfer Alper, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Aynur Kolburan Geçer, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Aytürk Keleş, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Doç. Dr. Bahadır Altıntaş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Bahar Baran, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Bilal Atasoy, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Çelebi Uluyol, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Çetin Güler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç. Dr. Çiğdem Hürsen, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC
Doç. Dr. Demet H. Somuncuoğlu Özerbaş, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Diler Öner, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru Kuşcu, Biruni Üniversitesi
Doç. Dr. Emine Cabı, Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Emine Şendurur, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Engin Kurşun, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Ercan Top, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Erhan Güneş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Doç. Dr. Erhan Şengel, Bursa Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Esra Eren, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Bartın Üniversitesi
Doç. Dr. Fırat Sarsar, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Funda Dağ, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Gonca Kızılkaya Cumaoğlu, Yeditepe Üniversitesi
Doç. Dr. Gökhan Dağhan, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Gülüstan Doğan, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Günizi Kartal, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. H. Tuğba Öztürk, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan Tekedere, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Harun Çiğdem, Milli Savunma Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Çakır, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Özgür, Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice Sancar Tokmak, Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak, Bartın Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin Özçınar, Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Arpacı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Çetin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. İrfan Şimşek, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Doç. Dr. Jale İpek, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Kerem Kılıçer, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. Levent Çetinkaya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. M. Betül Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Akif Ocak, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Arif Özerbaş, Gazi üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet Demirbilek, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Tuncay Sarıtaş, Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Mutlu Tahsin Üstündağ, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Muzaffer Özdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Müge Adnan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Nahide Burcu Arslan, Giresun Üniversitesi
Doç. Dr. Necla Dönmez Usta, Giresun Üniversitesi
Doç. Dr. Necmi Eşgi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. Nezih Önal, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Nilgün Tosun, Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Nuray Gedik, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Nuray Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Oğuzhan Özdemir, Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Doç. Dr. Özden Şahin İzmirli, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem Çakır, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Rabia Meryem Yılmaz, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Ramazan Yılmaz, Bartın Üniversitesi
Doç. Dr. Recep Çakır, Amasya Üniversitesi
Doç. Dr. Salih Bardakçı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. Sami Şahin, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Saniye Tuğba Tokel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Selami Eryılmaz, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Selay Arkün Kocadere, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Serhat B. Kert, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan İzmirli, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan Perkmen, Uşak Üniversitesi
Doç. Dr. Serpil Yalçınalp, Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Sevda Küçük, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Doç. Dr. Sibel Somyürek, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Şahin Gökçearslan, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Şehnaz Baltacı Göktalay, Bursa Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Şerife Ak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Tarık Kışla, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Tarkan Gürbüz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Tuğba Horzum, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Tuncay Sevindik, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Turgay Alakurt, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Türkan Karakuş Yılmaz, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Ümmühan Avcı, Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Vehbi Aytekin Sanalan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Doç. Dr. Veysel Demirer, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Vildan Özeke, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. Yasemin Demirarslan Çevik, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Yavuz Samur, Bahçeşehir Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Zafer Tanel, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Zülfü Genç, Fırat Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Abdullatif Kaban, Bayburt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ağır, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi Satıcı, Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Alev Ateş Çobanoğlu, Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Gök, Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Kürşat Erümit, Trabzon Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Alper Bayazıt, Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Alper Şimşek, Trabzon Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Bakar Çörez, Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Karamete, Balıkesir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Karakaş, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Barış Çukurbaşı, Bartın Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Berrin Doğusoy, Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Betül Atay Atakul, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Burak Şişman, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Karabulut Coşkun, Kastamonu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Gürsel Emiroğlu, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Can Güldüren, Ufuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Canan Mesutoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Celal Murat Kandemir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Savaş Aşkun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Damla Karagözlü, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC
Dr. Öğr. Üyesi Devkan Kaleci, İnönü Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Albayrak, Bilkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Nazire Kaşıkcı, Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Elif Buğra Kuzu Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Elif Taşlıbeyaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erinç Karataş, Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Çalışkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Tetik, Uşak Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erman Uzun, Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esra Keleş, Trabzon Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esra Telli, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esra Yecan, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Evren Şumuer, Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balaman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdinç, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Saltan, Amasya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Akgün, Trakya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Bayrak, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Burcu Topu, Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Feray Uğur Erdoğmuş, Amasya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Kadir Pala, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Feride Karaca, Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Mumcu, Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Funda Erdoğdu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Abur, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Becitişçitürk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Göknur Kaplan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Öztürk, Balıkesir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülfidan Can, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülriz İmer, Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yıldırım, Bayburt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gürkay Birinci, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Habibe Aldağ, Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Güldal, Trakya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy, Başkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akyüz, Kastamonu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Muazez Haseski, Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halit Karalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Erkunt, Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hamide Şahinkayası, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçe Bilgiç Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hurşit Cem Salar, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çakır, Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Gökdaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İlker Yakın, Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Reisoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İrfan Süral, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yıldız, Kastamonu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Arslan, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Levent Çelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Levent Durdu, Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Emre Sezgin, Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Erkoç, Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can Şahin, Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Korkusuz, Balıkesir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ersoy, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fikret Gelibolu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kahraman, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tekdal, Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Melih Derya Gürer, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kurtoğlu Erden, Uşak Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Memet Üçgül, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mesut Ünlü, Ufuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Metin Kapıdere, İnönü Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Akçayır, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Çoban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Tolga Kayalar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sarıtepeci, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Abdüsselam, Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan Günbatar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Şen Akbulut, Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Öztürk, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Müzeyyen Bulut Özek, Fırat Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Teker, Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Neşe Sevim Çırak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Atman Uslu, Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nuh Yavuzalp, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nursel Yalçın, Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Çetin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Olgun Sadık, İnönü Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Onur Dönmez, Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Onur İşbulan, Sakarya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Onur Sevli, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Curaoğlu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Gökçöl, Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Osman Erol, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ozan Coşkunserçe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Arpacık, Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk İslim, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Özcan Özgür Dursun, Anadolu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Erkut Şahin, Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yılmaz, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Baydaş, Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Canan Güngören, Sakarya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Mıhçı Türker, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Polat Şendurur, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Recep Öz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Ata, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Kağan Ağca, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sacide Güzin Mazman Akar, Uşak Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sakine Öngöz, Trabzon Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Salih Birişçi, Bursa Uludağ Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sami Acar, Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Selcan Kilis, Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Selim Numan, Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sema Ünlüer, Anadolu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Semirhan Gökçe, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Serap Yetik, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiftci, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Engin Koç, Başkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Yıldırım, Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Seyhan Eryılmaz Toksoy, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sezer Köse Biber, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Keskin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şemseddin Gündüz, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus Aydoğdu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Taner Arabacıoğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Tanyeri, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Başarmak, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Başboğaoğlu, İnönü Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Vesile Gül Başer Gülsoy, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Y. Deniz Arıkan, Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yakup Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Karal, Trabzon Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Samur, Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Emrah Turgut, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yunis Şahinkayası, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Olpak, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Güney, İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Demir Kaymak, Sakarya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Ayvaz Reis, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Tatlı, Trabzon Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Turan, Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yurtseven Avcı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi