Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Özeti Yazım Kuralları
Özette çalışmanın amaç, yöntem (araştırma deseni, katılımcılar ya da örneklem, veri toplama araçları,…), bulgular, sonuç ve öneriler bilgileri kısaca yer almalıdır. Özette şekil, tablo, formül, resim, atıf ve kaynakça yer almamalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler için; özetin tamamı, başlık, yazarın adı soyadı hariç olmak üzere 300-500 kelime arasında olmalıdır.

Sunum dili Türkçe ise bildiri özetleri hem Türkçe hem İngilizce olarak, sunum dili İngilizce ise İngilizce olarak gönderilmelidir. Bildiri metinlerindeki tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur. Sunumlar her iki dilde de yapılabilir.

Anahtar kelimeler
Çalışma ile ilgili birbirinden virgül ile ayrılmış ve tümü küçük harflerle yazılmış en az üç anahtar kelime bulunmalıdır.

Bildirilerin Gönderimi
Bildirilerin sempozyum web sitesindeki online sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildirilerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir. Bu durum yazar(lar)ın sorumluluğundadır.
CMT ile bildiri gönderme rehberi için tıklayınız.